یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ / Sunday, 17 December, 2017

برومند‌‌، نورعلی


◊  صد سال سه‌تار

     1  •  ماهور
◊  آنالیز توصیفی دستگاه ماهور

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶
◊  ردیف میرزا عبدالله،دستگاه شور

     1  •  دیالوگ     2  •  دیالوگ     3  •  دیالوگ     4  •  درآمد ۱     5  •  درآمد ۲     6  •  کرشمه     7  •  رهاب     8  •  اوج     9  •  مولانازی     10  •  نغمهٔ ۱ و پنجه مویه     11  •  نغمه ۲     12  •  زیرکش سلمک     13  •  مولانازی     14  •  سلمک     15  •  گلریز     16  •  مجلس افروز     17  •  عزل     18  •  صفا     19  •  بزرگ     20  •  کوچک     21  •  دوبیتی     22  •  خارا     23  •  قاجار     24  •  فرود     25  •  حزین     26  •  درآمد     27  •  رهاب     28  •  چهارگوشه     29  •  مقدمهٔ گرایلی     30  •  رضوی     31  •  فرود     32  •  حزین     33  •  شهناز     34  •  قرچه     35  •  شهناز کت(عاشق کش)
◊  ردیف میرزا عبدالله،ضربیهای دستگاه شور

     1  •  رنگ اصول     2  •  گرایلی     3  •  رنگ شهرآشوب
◊  ردیف میرزا عبدالله،آواز بیات کرد

     1  •  درآمد ۱     2  •  درآمد ۲     3  •  بسته نگار     4  •  حاجی حسنی     5  •  اوج     6  •  چهارمضراب     7  •  قطار     8  •  قرایی
◊  ردیف میرزا عبدالله،ابوعطا

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰
◊  ردیف میرزا عبدالله،آواز دشتی

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵
◊  ردیف میرزا عبدالله،آواز افشاری

     1  •  ترک ۳۰     2  •  ترک ۳۱     3  •  ترک ۳۲
◊  ردیف میرزا عبدالله،آواز بیات ترک

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲     13  •  ترک ۱۳     14  •  ترک ۱۴     15  •  ترک ۱۵     16  •  ترک ۱۶     17  •  ترک ۱۷     18  •  ترک ۱۸     19  •  ترک ۱۹
◊  ردیف میرزا عبدالله،دستگاه سه گاه

     1  •  چهارمضراب     2  •  درآمد     3  •  نغمه     4  •  کرشمه با مویه     5  •  کرشمه     6  •  زنگ شتر     7  •  زابل     8  •  بسته نگار     9  •  مویه     10  •  مخالف     11  •  حاجی حسنی     12  •  بسته نگار     13  •  مغلوب     14  •  نغمه     15  •  حزین     16  •  مویه     17  •  رهاب     18  •  مسیحی     19  •  شاه خطائی     20  •  تخت تقدیس(تخت کاوس)     21  •  رنگ دلگشا
◊  ردیف میرزا عبدالله،دستگاه چهارگاه

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲     13  •  ترک ۱۳     14  •  ترک ۱۴     15  •  ترک ۱۵     16  •  ترک ۱۶     17  •  ترک ۱۷     18  •  ترک ۱۸     19  •  ترک ۱۹     20  •  ترک ۲۰     21  •  ترک ۲۱     22  •  ترک ۲۲     23  •  ترک ۲۳     24  •  ترک ۲۴     25  •  ترک ۲۵     26  •  ترک ۲۶     27  •  ترک ۲۷     28  •  ترک ۲۸     29  •  ترک ۲۹     30  •  ترک ۳۰     31  •  ترک ۳۱     32  •  ترک ۳۲     33  •  ترک ۳۳
◊  ردیف میرزا عبدالله،دستگاه ماهور

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲     13  •  ترک ۱۳     14  •  ترک ۱۴     15  •  ترک ۱۵     16  •  ترک ۱۶     17  •  ترک ۱۷     18  •  ترک ۱۸     19  •  ترک ۱۹     20  •  ترک ۲۰     21  •  ترک ۲۱     22  •  ترک ۲۲     23  •  ترک ۲۳     24  •  ترک ۲۴     25  •  ترک ۲۵     26  •  ترک ۲۶     27  •  ترک ۲۷     28  •  ترک ۲۸     29  •  ترک ۲۹     30  •  ترک ۳۰     31  •  ترک ۳۱     32  •  ترک ۳۲     33  •  ترک ۳۳     34  •  ترک ۳۴     35  •  ترک ۳۵     36  •  ترک ۳۶     37  •  ترک ۳۷     38  •  ترک ۳۸     39  •  ترک ۳۹     40  •  ترک ۴۰     41  •  ترک ۴۱     42  •  ترک ۴۲     43  •  ترک ۴۳     44  •  ترک ۴۴
◊  ردیف میرزا عبدالله،دستگاه همایون

     1  •  ترک ۲۲     2  •  ترک ۲۳     3  •  ترک ۲۴     4  •  ترک ۲۵     5  •  ترک ۲۶     6  •  ترک ۲۷     7  •  ترک ۲۸     8  •  ترک ۲۹     9  •  ترک ۳۰     10  •  ترک ۳۱     11  •  ترک ۳۲     12  •  ترک ۳۳     13  •  ترک ۳۴     14  •  ترک ۳۵     15  •  ترک ۳۶     16  •  ترک ۳۷     17  •  ترک ۳۸     18  •  ترک ۳۹     19  •  ترک ۴۰     20  •  ترک ۴۱     21  •  ترک ۴۲     22  •  ترک ۴۳     23  •  ترک ۴۴     24  •  ترک ۴۵     25  •  ترک ۴۶     26  •  ترک ۴۷     27  •  ترک ۴۸     28  •  ترک ۴۹     29  •  ترک ۵۰     30  •  ترک ۵۱     31  •  ترک ۵۲     32  •  ترک ۵۳     33  •  ترک ۵۴     34  •  ترک ۵۵
◊  ردیف میرزا عبدالله،دستگاه راست پنجگاه

     1  •  ترک ۲۲     2  •  ترک ۲۴     3  •  ترک ۲۵     4  •  ترک ۲۶     5  •  ترک ۲۷     6  •  ترک ۲۸     7  •  ترک ۲۹     8  •  ترک ۳۰     9  •  ترک ۳۱     10  •  ترک ۳۲     11  •  ترک ۳۳     12  •  ترک ۳۴     13  •  ترک ۳۵     14  •  ترک ۳۶     15  •  ترک ۳۷     16  •  ترک ۳۸     17  •  ترک ۳۹     18  •  ترک ۴۰     19  •  ترک ۴۱     20  •  ترک ۴۲     21  •  ترک ۴۳     22  •  ترک ۴۴     23  •  ترک ۴۵     24  •  ترک ۴۶
◊  ردیف میرزا عبدالله،دستگاه نوا

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲     13  •  ترک ۱۳     14  •  ترک ۱۴     15  •  ترک ۱۵     16  •  ترک ۱۶     17  •  ترک ۱۷     18  •  ترک ۱۸     19  •  ترک ۱۹     20  •  ترک ۲۰

وبگردی
ضرب الأجل ۴۸ ساعته احمدی نژاد به ریاست قوه قضاییه
ضرب الأجل ۴۸ ساعته احمدی نژاد به ریاست قوه قضاییه - محمود احمدی نژاد در ویدئویی بازهم به انتقاد از ریاست قوه قضاییه پرداخت.
رونمایی !
رونمایی ! - واقعاً از مسؤولان این سازمان باید پرسید کجای به خودروهایی مانند پراید، پژو 405، نیسان [معروف به] آبی، پرشیا و ... که در تیراژ وسیع نیز تولید می شوند، استاندارد می دهند؟!
فقر چطور کار می‌کند
فقر چطور کار می‌کند - «این آقا تا قبل از عید از حسابش ٢٧٠ تومان باقی بود. برای خرید عید فطر ١٠٠ تومان داد و ١٥٠ تومان خرید کرد. برج ٥ آمد اینجا ٥٠ تومان داد و حالا حدود چهار ماه است نیامده. ما هم نه زنگ می‌زنیم و نه پیغامی می‌فرستیم. می‌دانیم حقوق نگرفته.»
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
فیلم | ملاقات وزیر بهداشت با «یانگوم»
فیلم | ملاقات وزیر بهداشت با «یانگوم» - فیلم - وزیر بهداشت ضمن دیدار با بازیگر نقش «یانگوم» ( لی یونگ ئه) به دلیل کمک انسان دوستانه 56 هزار دلاری به زلزله زدگان غرب ایران از او تقدیر کرد.
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟ - محمدرضا شریفی‌نیا بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در برنامه دورهمی درخصوص شایعه ازدواج با بازیگر زن جوان توضیحاتی ارائه کرد.
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه - ولادیمیر پوتین در مسیر سفر خود به قاهره، چند دقیقه در پایگاه الحمیمیم حاضر شد و برخورد فرد نظامی روس با رئیس جمهوری سوریه موجی از انتقادات را در فضای مجازی به راه انداخت.
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی !
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی ! - دولت روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره،عوارض خروج از کشور را با افزایش 300 درصدی! مواجه کرد...
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی - یکی از عکاسان نشنال جئوگرافیک فیلمی کوتاه از یک خرس قطبی منتشر کرده که در منطقه ای دورافتاده در جزیره بافین و به دور از یخ ها مشغول جستجو برای غذاست. در این بخشی از این فیلم حیوان مشغول جستجو در زباله هاست، سپس روی زمین می افتد و در انتظار مرگ می ماند.
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده - فیلم - علی هاشمی وزنه بردار کشورمان با توضیح اینکه مسلمان است از دست دادن با خانم اهدا کننده مدال خودداری کرد.
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون !
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون ! - کارشناس اقتصادی تلویزیون نمی داند که لغت Bitcoin به چه معناست و با تلفظ Bitqueen به این نتیجه رسیده که معنای ملکه بیت ها را می دهد!!
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح - وزارت کشور یمن با انتشار بیانیه‌ای رسمی، شایعات کشته شدن علی عبدالله صالح را تأیید کرد و رسما اعلام کرد که او کشته شده است.
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی - رقص زیبای سرباز ایرانی در پادگان
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد - سرپرست فنی فدراسیون کبدی که بعد از مسابقات از سمتش برکنار شد، می‌گوید که دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد و او را به داخل زمین برد.
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟ - کاش بزرگان حوزه علم و فلسفه می‌دانستند سیاست هم برای خود علمی مجزاست و ظرافت‌های خود را دارد و نمی‌شود بدون توجه به آن، طرح ریخت و به نتیجه رسید.
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه!
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه! - فرمانده پیشین کروات های بوسنی پس از تایید محکومیت ۲۰ ساله اش در دیوان کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، ظرف سم را سرکشید!
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز - محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در همایش بسیج حقوقدانان نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری سابق کشورمان واکنش نشان داد.
پربازدیدها