دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 17 December, 2018

کریمی،محمود


◊  ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران(۱)

     1  •  دستگاه شور،درآمد شور     2  •  دستگاه شور،کرشمه     3  •  دستگاه شور،درآمد خارا     4  •  دستگاه شور،گوشهٔ رهاوی     5  •  دستگاه شور،اوج     6  •  دستگاه شور،شهناز     7  •  دستگاه شور،قرچه     8  •  دستگاه شور،رضوی     9  •  دستگاه شور،رضوی با تحریر جواد خانی     10  •  دستگاه شور،بزرگ     11  •  دستگاه شور،دوبیتی     12  •  دستگاه شور،حسینی     13  •  دستگاه شور،زیرکش سلمک،حزین و فرود     14  •  دستگاه شور،گرایلی     15  •  دستگاه شور،مثنوی     16  •  آواز ابوعطا،درآمد ابوعطا     17  •  آواز ابوعطا،سیخی     18  •  آواز ابوعطا،رامکلی     19  •  آواز ابوعطا،رامکلی(نوعی دیگر)     20  •  آواز ابوعطا،خسرو و شیرین     21  •  آواز ابوعطا،خسرو و شیرین(نوعی دیگر)     22  •  آواز ابوعطا،گوری     23  •  آواز ابوعطا،حجاز     24  •  آواز ابوعطا،چهارپاره یا چهارباغ     25  •  آواز بیات ترک،درآمد اول     26  •  آواز بیات ترک،درآمد دوم     27  •  آواز بیات ترک،دوگاه     28  •  آواز بیات ترک،روح الارواح     29  •  آواز بیات ترک،جامه دران     30  •  آواز بیات ترک،فیلی     31  •  آواز بیات ترک،شکسته     32  •  آواز بیات ترک،قطار     33  •  آواز بیات ترک،قرائی     34  •  آواز بیات ترک،شهابی     35  •  آواز بیات ترک،مهربانی     36  •  آواز بیات ترک،مثنوی
◊  ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران(۲)

     1  •  درآمد آواز دشتی     2  •  آواز دشتی،اوج     3  •  آواز دشتی،گیلکی     4  •  آواز دشتی،بیده کانی     5  •  آواز دشتی،چوپانی     6  •  آواز دشتی،دشتستانی و حاجیانی     7  •  آواز دشتی،غم انگیز     8  •  آواز دشتی،دیلمان     9  •  آواز دشتی،مثنوی     10  •  آواز افشاری،درآمد افشار     11  •  آواز افشاری،جامه دران     12  •  آواز افشاری،حصار     13  •  آواز افشاری،قرائی     14  •  آواز افشاری،نهیب     15  •  آواز افشاری،حزین     16  •  آواز افشاری،رهاب     17  •  آواز افشاری،صدری     18  •  آواز افشاری،مثنوی     19  •  دستگاه همایون،درآمد همایون     20  •  دستگاه همایون،چکاوک     21  •  دستگاه همایون،لیلی و مجنون     22  •  دستگاه همایون،شوشتری     23  •  دستگاه همایون،طرز     24  •  دستگاه همایون،نی داود     25  •  دستگاه همایون،بیداد     26  •  دستگاه همایون،راجه     27  •  دستگاه همایون،راز و نیاز     28  •  دستگاه همایون،راز و نیاز(نوعی دیگر)     29  •  دستگاه همایون،شوشتری(نوعی دیگر)     30  •  دستگاه همایون،بختیاری و معالف
◊  ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران(۳)

     1  •  آواز بیات اصفهان،درآمد اصفهان     2  •  آواز بیات اصفهان،جامه دران     3  •  آواز بیات اصفهان،بیات راجه     4  •  آواز بیات اصفهان،سوز و گداز     5  •  آواز بیات اصفهان،اوج     6  •  آواز بیات اصفهان،نغمه     7  •  آواز بیات اصفهان،گوشه ای در اصفهان     8  •  آواز بیات اصفهان،بیات شیراز     9  •  آواز بیات اصفهان،مثنوی اصفهان     10  •  آواز بیات اصفهان،صوفی نامه     11  •  دستگاه سه گاه،درآمد سه گاه     12  •  دستگاه سه گاه،درآمد(نوع دیگر)     13  •  دستگاه سه گاه،زابل     14  •  دستگاه سه گاه،مویه     15  •  دستگاه سه گاه،شکسته مویه     16  •  دستگاه سه گاه،حصار     17  •  دستگاه سه گاه،مخالف     18  •  دستگاه سه گاه،مخالف به مغلوب     19  •  دستگاه سه گاه،هدی و پهلوی     20  •  دستگاه سه گاه،مثنوی مخالف     21  •  دستگاه چهارگاه،درآمد چهارگاه     22  •  دستگاه چهارگاه،زابل     23  •  دستگاه چهارگاه،حصار     24  •  دستگاه چهارگاه،فرود     25  •  دستگاه چهارگاه،مخالف     26  •  دستگاه چهارگاه،مخالف به مغلوب     27  •  دستگاه چهارگاه،منصوری     28  •  دستگاه چهارگاه،هدی و پهلوی     29  •  دستگاه چهارگاه،رجز     30  •  دستگاه چهارگاه،مثنوی مخالف
◊  ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران(۴)

     1  •  دستگاه ماهور،درآمد ماهور     2  •  دستگاه ماهور،گشایش     3  •  دستگاه ماهور،داد     4  •  دستگاه ماهور،حصار ماهور،زیرافکن،آذربایجانی،ماهور صغیر و فرود     5  •  دستگاه ماهور،فیلی     6  •  دستگاه ماهور،شکسته     7  •  دستگاه ماهور،دلکش     8  •  دستگاه ماهور،نیشابورک     9  •  دستگاه ماهور،گوشهٔ نیریز     10  •  دستگاه ماهور،مراد خانی یا آذربایجانی     11  •  دستگاه ماهور،طوسی     12  •  دستگاه ماهور،نصیر خانی     13  •  دستگاه ماهور،خاوران     14  •  دستگاه ماهور،نهیب،عراق،محیر،عاشور،حزین و فرود     15  •  دستگاه ماهور،راک هندی     16  •  دستگاه ماهور،صفیر راک     17  •  دستگاه ماهور،راک عبدالله     18  •  دستگاه ماهور،راک کشمیر     19  •  دستگاه ماهور،ساقی نامه،صوفی نامه و کشته     20  •  دستگاه ماهور،مثنوی

وبگردی
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است - اما مساله سیاسی را نباید به مساله حاکمان تقلیل داد. مساله سیاسی است به این معنا، که آنچه به ما در سطح ملی، فرم بخشیده، نادرست است. چیزها در جای خود نیستند و روال غلط امور، همه چیز را و همه کس را به فساد کشانیده است. در این تفسیر سوم، چشم شما نه به حاکمان است نه به تک تک مردم. چشم شما به الگویی است که به امور فرم بخشیده است.
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود - مدتی است که تب سرمایه‌گذاری در گرجستان شایع شده است و مردم برای خرید ملک یا راه اندازی یک کسب و کار عازم این کشور می‌شوند. در این میان چند اتفاق رخ داد. یکی این بود که تحریم‌های امریکا گریبان گیر ایران شد و به عقیده من این‌ها به نوعی بازخورد عملیات روانی ترامپ علیه ایران است و از سوی دیگر انتخابات اخیر گرجستان هم با پیروزی جریان راست تندرو این کشور به پایان رسید. وگرنه گرجستان اصلا کشوری نیست که قادر…
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».