وبگردی

چه کسی به وقت شام را کمدی خطاب کرد؟!!

امیرقادری منتقد سینما: حاتمی کیا یک فیلم بد و کاریکاتوری ساخته است

ادامه ...