وبگردی

اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه

سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی

ادامه ...