وبگردی

دولت ثبات و امید 4 سال پیش در مورد ارز چه گفت؟

یادآوری سخنی از رئیس جمهور،در برنامه تلویزیونی "دیدگاه"، پیش از انتخابات سال 1392 و نگاهی به نرخ ارز امروز ، 25 بهمن 1396

ادامه ...