خبرگزاری میزان

آغاز دوره آموزشی تبدیل کارکنان اداری به روسای شعب سازمان تعزیرات

دوره آموزشی تبدیل وضعیت کارکنان اداری به روسای شعب بدوی برای پذیرفته شدگان آزمون تبدیل وضعیت صبح امروز آغاز شد.

ادامه ...