خبر آنلاین

لیونل مسی و دریافت این خبر ناگوار از آرژانتین

فوتبال جهان - ورزش سه نوشت:پدربزرگ مادری لیونل مسی چهارشنبه در سن 80 سالگی در روساریو از دنیا رفت.

ادامه ...