وبگردی

هر جایی فضول باشی‌ها و حمله‌ورها کمترند حجاب بهتر است

سید مهدی طباطبایی: هر جایی که فضول باشی ها، حمله ورها و حمله کننده ها کمتر هستند، حجاب خانم ها هم بهتر است.

ادامه ...