وبگردی

لحظات ترسناک فرود بدون چرخ فوکر١٠٠ هواپیمایی آسمان

در این ویدئو لحظات نفس گیر و ترسناک فرود بدون چرخ فوكر ١٠٠ هواپیمایی آسمان در اردیبهشت١٣٩٣ در زاهدان را مشاهده می کنید. در این سانحه هواپیما به سلامت فرود آمد اما از چرخه خارج شد.

ادامه ...