وبگردی

احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت!

احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش (من یک ایرانی ام) صورت گرفته است.

ادامه ...