وبگردی

گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری

این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.

ادامه ...