خبرگزاری میزان

صحنه قتل دو خواهر جیرفتی بازسازی شد

با حضور قاضی سلیمانی، بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت صحنه قتل دو خواهر جیرفتی با حضور قاتل بازسازی شد.

ادامه ...