خبرگزاری میزان

درختکاری نیازمند همیاری همه مردم است/ نوع درخت در هر مناطق باید مطالعه شود

رئیس سازمان جنگل‌ها گفت: شرکت‌ها و نهاد‌ها در حوزه درخت کاری وارد شوند و ما آن مناطق جنگلی را به نام خودشان ثبت می‌کنیم.

ادامه ...