خبرگزاری میزان

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر

کتاب مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر به قلم دکتر حسین ذبحی مستشار دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه تهیه و تدوین شده است.

ادامه ...