خبرگزاری میزان

کم شدن وابستگی به دلار به نفع کشور است/ عدم ثبت سفارش با دلار تصمیم مناسبی است

رئیس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه اگر بتوانیم در ثبت سفارش تنوع ارز داشته باشیم کار خوبی است، گفت: هر چقدر از وابستگی به دلار کم کنیم به نفع کشور است.

ادامه ...