خبرگزاری میزان

بقایی ساعت ۲۰ وارد زندان اوین شده است

محبی گفت: پس از اعلام دادستانی تهران مبنی بر اجرای حکم حمید بقایی وی ساعت ۲۰ وارد زندان شده است.

ادامه ...