خبرگزاری میزان

تکذیب خبر بازداشت یکی از مسئولین دولتی استان خراسان شمالی

مسلم محمدیاران خبر بازداشت یکی از مدیران دولتی استان را تکذیب کرد.

ادامه ...