خبرگزاری میزان

کارنه تیر چیست؟

کارنه تیر، سندی است گمرکی که موجب حذف تشریفات اداری گمرکی حمل ونقل بین المللی جاده‌ای برای کشورهای مابین مبدا و مقصد می‌شود.

ادامه ...