وبگردی

آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!

امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.

ادامه ...