خبرگزاری میزان

مردی که همیشه از خدا می‌خواست گمنام بماند

او همیشه از خدا می‌خواست گمنام بماند چرا که گمنامی صفت یاران محبوب خداست؛ خدا هم دعایش را مستجاب کرد.

ادامه ...