ارانیکو

ارائه گزارش عملکرد سال ۹۶ وزارت اقتصاد به مجلس

وزیر اقتصاد و امور دارایی در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با وزارت اقتصاد از مراحل پایانی بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ادامه...

ادامه ...