ارانیکو

چرا قیمت نفت افزایش یافت؟

افزایش قیمت نفت با توافق اوپک و غیراوپک برسر کاهش تولید آغاز شد و بروز مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی دیگر به حفظ و تداوم ادامه...

ادامه ...