خبر آنلاین

گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت

سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.

ادامه ...