خبرگزاری میزان

روحانی: حمله به سوریه بدعتی بسیار زشت در روابط بین الملل است

رییس جمهوری با بیان این که حمله تجاوزکارانه سه کشور به سوریه بدعتی بسیار زشت در روابط بین الملل است، گفت: همه باید نسبت به مداخله های غیرقانونی در منطقه حساسیت نشان دهند.

ادامه ...