خبرگزاری میزان

سازمان تامین اجتماعی سبب همپوشانی بیمه‌ای در کشور می‌شود

مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت گفت: سازمان تامین اجتماعی هنگام صدور بیمه برای افراد هیچ گونه استعلامی از ما ندارد، به همین دلیل با بیمه افرادی که تحت پوشش بیمه سلامت هستند سبب همپوشانی می‌شود.

ادامه ...