خبرگزاری میزان

آمار طلاق ۱۱.۵ درصد در منوجان کاهش یافت

رئیس دادگستری شهرستان منوجان گفت: آمارطلاق درشهرستان منوجان در یکسال گذشته نسبت به سال ماقبل آن ۱۱/۵ درصد کاهش داشته است.

ادامه ...