خبرگزاری میزان

ماجرای تست زنده بودن مرده در قبر با لوله آب

مدیر عامل راضی به نبش قبر نبود تا اینکه فکری به ذهن من رسید تا خانواده متوفی آرام شوند.

ادامه ...