ارانیکو

بازگشت حباب مسکن

معاملات مسکن در اسفند سال گذشته، 3/11‌درصد نسبت به میانگین سال 96 کاهش داشته و سهم واحدهای قدیمی ساز از کل معاملات مجموعا ادامه...

ادامه ...