اتاق خبر 24

چرا سند 2030 در حال اجراست؟!

سند 2030 به گونه ای خزنده، بی سر و صدا و پنهان در حال اجرا است، اما مسئولین همواره از کنار گذاشتن این سند سخن گفته اند.

ادامه ...