خبرگزاری فارس

«عشق آباد» میزبان کنفرانس علمی «جاده ابریشم بزرگ»

به میزبانی ترکمنستان در محل موسسه روابط بین المللی وزارت امور خارجه این کشور کنفرانس علمی و نمایشگاه عکس تحت عنوان «جاده ابریشم بزرگ، از آسیا تا آناتولی» برگزار شد.

ادامه ...