اتاق خبر 24

قتل پایان مهمانی مجردی در ولنجک

یک نفر از اراذل اوباش سطح یک تهران پس از تحمل زندان و آزادی از آن در یک میهمانی اقدام به قتل یکی از دوستان خود کرد.

ادامه ...