اتاق خبر 24

چرا سازمان محیط زیست برای حذف کلمه «ریزگرد» به دستگاه‌ها نامه نوشت؟

مدیر ستاد مقابله با گرد و غبار در مورد ارسال نامه به دستگاه‌ها برای خودداری از به کاربردن واژه "ریزگرد" اظهار کرد: قصد داریم یک واژه را اصلاح کنیم.

ادامه ...