اتاق خبر 24

یک روز می‌آید که مجبوریم تهران را خالی کنیم؟

تورج فرهادی، معضلات شهرسازی و شهرفروشی در تهران را نتیجه‌ی اقتصاد وابسته به فروش نفت و سود نجومی ساخت‌و‌ساز دانسته.

ادامه ...