خبرگزاری میزان

فرانسه دارایی 9 شرکت و 3 فرد را مسدود کرد

کشور فرانسه امروز جمعه دارایی 3 فرد و 9 شرکت را به اتهام دست داشتن در توسعه تسلیحات شیمیایی در سوریه مسدود کرد.

ادامه ...