خبرگزاری میزان

توانایی اروپا برای ادامه برجام، محل تردید است

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: اروپایی‌ها برای ادامه بقای برجام جدی هستند اما اینکه توانایی این کار را دارند، محل تردید است به همین سبب مذاکرات کارشناسی مفصل ما با آنها شروع شده و ظرف یکی دو هفته آینده ادامه خواهد یافت.

ادامه ...