ایران آرت

افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی

پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.

ادامه ...