خبر آنلاین

فیلم | شریف‌زاده: ولایت‌پذیری این نیست که یک نفر فکر کند و بقیه عمل کنند | الله‌کرم: من اهل تفکرم

فیلم - در جریان مناظره شریف‌زاده به برداشتی از ولایت‌پذیری که معتقد است «در کشور فقط یک نفر باید فکر کند و بقیه باید عمل کنند»، انتقاد کرد در جواب او الله کرم گفت: ایشان شاید ما را نماد تعبد می‌داند نه تفکر؛ اما من ساختار سیاسی را مورد نقد قرار می دهم که ببینید من اهل تفکرم.

ادامه ...