خبر آنلاین

فیلم | الله کرم: موسوی از عدالت و جمهوری اسلامی عبور کرد

الله کرم در جریان مناظره با بهمن شریف‌زاده و محمدعلی ابطحی گفت: ما نظام جمهوری اسلامی را به دلیل «عدالت» آن انتخاب کرده بودیم که مهندس موسوی و احمدی‌نژاد از کارگزاران آن بود اما موسوی از عدالت و جمهوری اسلامی عبور کرد.

ادامه ...