خبرگزاری میزان

اتحادیه اروپا به دنبال تاسیس دفتر در ایران به بهانه حفظ برجام

یک شبکه خبری غربی از ایده تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران به بهانه تداوم همکاری‌ها با ایران و حفظ برجام خبر داد.

ادامه ...