جماران

دلیل قطع ارتباط ناسا با یک مریخ نورد پیدا شد

مهندسان ناسا موفق شدند دلیل قطع ارتباط با مریخ‌نورد "آپورچونیتی" را پیدا کنند.

ادامه ...