خبر آنلاین

فیلم | آل‌اسحاق: نمی‌شود با حرف سر ملت را شیره مالید

فیلم - عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: لازمه رفع گرفتاری ها تفاهم ملی و گفتگوی ملی به معنای واقعی است. نه آنکه بگویند «آن اسب چموش از آن من، این گربه ملوس از آن تو». این را مردم می فهمند، نمی شود با حرف سر ملت را شیره مالید.

ادامه ...