خبر آنلاین

کودک‌‎آزاری در خمینی‌شهر و سر باز کردن یک زخم قدیمی

آسیب‌ها - در هفته‌ای که گذشت ماجرای عجیب آزاررساندن به یک کودک مهاجر افغان در خمینی‌شهر بهانه‌ای برای بازخوانی خبرها درباره سر باز کردن یک زخم قدیمی بود.

ادامه ...