خبرگزاری میزان

وقتی دزدی وارد خانه شما می‌شود و خانواده شما را تهدید می‌کند آیا شما او را رها می‌کنید؟

شما قضاوت کنید وقتی دزدی وارد خانه شما می‌شود و خانواده شما را تهدید می‌کند و حتی آن‌ها را می‌کشد و اموال شما را به یغما می‌برد آیا شما او را رها خواهید ساخت و تلاشی نمی‌کنید؟

ادامه ...