خبرگزاری میزان

توافقات دو جانبه نفتی میان عربستان و روسیه

در حاشیه سفر ولیعهد سعودی به روسیه ، وزرای انرژی دو کشور هم دیدار داشتند.

ادامه ...