خبرگزاری میزان

تلاش اروپا برای تداوم همکاری با ایران جدی است

وزیر مشاور خارجی وزارت خارجه آلمان در دیدار با «علی اکبر صالحی»رییس سازمان انرژی اتمی ضمن اعلام مجدد حمایت کشورش و اتحادیه اروپا از برجام، تلاش اتحادیه اروپا برای تداوم همکاری با ایران را جدی توصیف کرد.

ادامه ...