خبر آنلاین

تضعیف روحیه رونالدو یا تقویت حس انتقامش؟!

فوتبال ملی - غیراخلاقی تنها توصیفی است که می توان برای اقدام هموطنانمان به کار برد.

ادامه ...