خبرگزاری میزان

بیش از 400 پناهجوی غیرقانونی در ترکیه بازداشت شدند

پلیس ترکیه اعلام کرد که 429 مهاجر و پناهجوی خارجی را از طریق آب های دریای اژه دستگیر کرده است.

ادامه ...