خبرگزاری میزان

وقوع انفجار در نزدیکی فرودگاه قاهره

انفجاری در نزدیکی فرودگاه قاهره پایتخت مصر به وقوع پیوست.

ادامه ...