خبرگزاری میزان

کشتی‌گیری که رفاقت با ابراهیم مسیر زندگی او را عوض کرد

شهید حاج جعفر جنگروی همان کشتی‌گیر پرتوانی بود که رفاقت با ابراهیم مسیر زندگی او را عوض کرد.

ادامه ...