خبرگزاری فارس

«نظربایف» رئیس مادام‌العمر شورای امنیت قزاقستان شد

شورای قانون اساسی قزاقستان ریاست مادام العمر «نظربایف» بر شورای امنیت این کشور را تائید کرد.

ادامه ...